Rulman ters yönde hareket eden iki yüzey arasındaki sürtünme yükünü minimuma indirerek hareketi kolaylaştıran bir makine elemanıdır.
Rulman iki bilezikten oluşur: iç bilezik ve dış bilezik.
Bu bilezikler arasındaki yuvarlanma elemanları yuvarlanma yollarında çalışırlar.
Yuvarlanma elemanları birbirine temas etmemeleri ve eşit aralıklarla dağılmaları için bir kafes ile yerlerinde tutulur.